Налични курсове

9д кл. Спортни дейности (волейбол)

Категория: IX Д 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9д кл. Физическо възпитание и спорт - ООП1

Категория: IX Д 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9д кл. Химия и опазване на околната среда - ООП

Категория: IX Д 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Жанета Стоянова