Налични курсове

Производствена практика - СПП10а кл.1

Категория: X А 2020/2021
Полета за избор: Не

Спортни дейности (волейбол) - …10а кл.1

Категория: X А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова

10а кл. Физическо възпитание и спорт - ООП

Категория: X А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Найден Йорданов
  • Преподавател: Мая Калинова

10а кл. гр.2 Информационни технологии - ООП 2

Категория: X А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

10а кл. Информационни технологии - ООП гр.1.

Категория: X А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова

Икономика на предприятието - ОтПП10а кл.1

Категория: X А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Светломира Попиванова
  • Преподавател: Жанета Стоянова