Налични курсове

10б кл. Производствена практика - СПП

Категория: X Б 2020/2021
Полета за избор: Не

10б кл.Спортни дейности (волейбол)

Категория: X Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова

10б кл.Физическо възпитание и спорт - ООП

Категория: X Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Найден Йорданов