Налични курсове

Спортни дейности (волейбол) - …11б кл.1

Категория: XI Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

Производствена практика - СПП11б кл.1

Категория: XI Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Росица Генова

11Б Физическо възпитание и спорт

Категория: XI Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов