Налични курсове

Производствена практика - ЗПП12а кл.1

Категория: XII А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова

12a Физическо възпитание и спорт

Категория: XII А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Найден Йорданов

12а кл. ДЧ Физическо възпитание и спорт

Категория: XII А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова