Налични курсове

12Б Предприемачество

Категория: XII Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова
  • Преподавател: Моника Петрова

Производствена практика - ЗПП12б кл.1

Категория: XII Б 2020/2021
Полета за избор: Не

Микробиология - ЗПП12б кл.1

Категория: XII Б 2020/2021
Полета за избор: Не

Физическо възпитание и спорт - ДЧ 12б кл.1

Категория: XII Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Найден Йорданов

12б кл. Физическо възпитание и спорт - ЗП

Категория: XII Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Найден Йорданов