Налични курсове

Конкурси на ПГСС "Васил Левски"

Категория: 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Мария Банялиева
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Жанета Стоянова

Биология и здравно образование - ЗИП12а, 12в

Категория: 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова

География и икономика - ЗИП12а, 12б, 12в

Категория: 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Николай Колев