Налични курсове

8а кл. История и цивилизации - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков
 • Преподавател: Николай Колев

8а кл. Предприемачество - ОбПП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев
 • Преподавател: Моника Петрова

8а кл. Философия - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8А
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Преподавател: Гергана Петрова

8а кл. Информационни технологии - ООП - гр.1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

8а кл. Информационни технологии - ООП гр. 2

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

8а кл. Химия и опазване на околната среда - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова
 • Преподавател: Николай Колев
 • Преподавател: Жанета Стоянова