Налични курсове

8Б Философия

Категория: СРЯДА 8Б
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Преподавател: Гергана Петрова

8б Български език и литература

Категория: СРЯДА 8Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Елеонора Въцова
 • Преподавател: Лиляна Димитрова
 • Преподавател: Радка Димитрова
 • Преподавател: Мая Калинова

8Б 1гр Основи на животновъдството - учебна практика

Категория: СРЯДА 8Б
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Преподавател: Васил Василев

8Б 2гр Основи на животновъдството - учебна практика

Категория: СРЯДА 8Б
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Преподавател: Мирослав Атанасов
 • Преподавател: Найден Йорданов