Налични курсове

8В Основи на растиеневъдството практика 1гр

Категория: ВТОРНИК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева

8в гр. 2 Основи на животновъдството учебна практика

Категория: ВТОРНИК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Васил Василев

8В Информационни технологии 1 гр

Категория: ВТОРНИК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Северина Кехайова

8В Информационни технологии 2 гр

Категория: ВТОРНИК 8В
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

8в гр. 1 Основи на животновъдството учебна практика

Категория: ВТОРНИК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Васил Василев

8В Основи на растиеневъдството практика 2гр

Категория: ВТОРНИК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов