Налични курсове

8В Основи на растениевъдството

Категория: СРЯДА 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева

8в кл. География и икономика - ООП

Категория: СРЯДА 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николай Колев

8в кл. Философия - ООП

Категория: СРЯДА 8В
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Гергана Петрова

8В Химия и опазване на околната среда

Категория: СРЯДА 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Мая Калинова

8В Основи на животновътството

Категория: СРЯДА 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Васил Василев
  • Преподавател: Северина Кехайова