Налични курсове

9б кл. География и икономика - ООП

Категория: ВТОРНИК 9Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николай Колев

9б кл. Руски език - ООП

Категория: ВТОРНИК 9Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Илияна Колева
  • Преподавател: Мария Кръстева

9б кл. Обща теория на счетоводната отчетност - ОтПП

Категория: ВТОРНИК 9Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова

9б кл. Обща теория на счетоводната отчетност - уч. пр. ОтПП

Категория: ВТОРНИК 9Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова