Налични курсове

9б кл. Английски език - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Б
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Росица Генова
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Мария Банялиева

9б кл. Биология и здравно образование - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова