Налични курсове

9б кл. Графичен дизайн на фирмата - теория - РПП

Категория: ПЕТЪК 9Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов
 • Преподавател: Мая Калинова
 • Преподавател: Недялка Кърпарова
 • Преподавател: Гергана Петрова

9б кл. Графичен дизайн на фирмата - учебна практика - РПП

Категория: ПЕТЪК 9Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб
 • Преподавател: Елеонора Въцова
 • Преподавател: Гроздан Диневски
 • Преподавател: Недялка Кърпарова
 • Преподавател: Иван Недев

9б кл. Приложни програми с общо предназначение - учебна практика - ОтПП

Категория: ПЕТЪК 9Б
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Преподавател: Лиляна Димитрова
 • Преподавател: Радка Димитрова
 • Преподавател: Недялка Кърпарова

Химия и опазване на околната среда - ООП9б кл.1

Категория: ПЕТЪК 9Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова
 • Преподавател: Донка Иванова
 • Преподавател: Санер Неджиб
 • Преподавател: Дияна Сулева

Информационни технологии - ООП9б кл.1

Категория: ПЕТЪК 9Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб