Налични курсове

9 г Здравословни и безопасни условия на труд

Категория: ВТОРНИК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Северина Кехайова

9г кл. гр. 1 Двигатели с вътрешно горене п-ка

Категория: ВТОРНИК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Костадин Петров

9г кл. гр. 2 Двигатели с вътрешно горене п-ка

Категория: ВТОРНИК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Иван Недев

9г кл. гр.1 Електрообзавеждане на трактора и автомобила п-ка

Категория: ВТОРНИК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Костадин Петров

9г кл. гр.2 Електрообзавеждане на трактора и автомобила п-ка

Категория: ВТОРНИК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Иван Недев