Налични курсове

9д кл. Български език и литература - ООП

Категория: ВТОРНИК 9Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Лиляна Димитрова
  • Преподавател: Радка Димитрова

9д кл. Философия - ООП

Категория: ВТОРНИК 9Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петрова

9д кл. География и икономика - ООП

Категория: ВТОРНИК 9Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николай Колев

9д кл. Биология и здравно образование - ООП

Категория: ВТОРНИК 9Д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова