Налични курсове

11б кл. Чужд език по професията - Руски език - ОбПП

Категория: ВТОРНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Илияна Колева

11б кл. Биологично растениевъдство - СПП

Категория: ВТОРНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Дияна Сулева

11б кл. Биологично растениевъдство - практика - СПП

Категория: ВТОРНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Северина Кехайова
  • Преподавател: Дияна Сулева