Налични курсове

Математика - ООП11в кл.1

Категория: ВТОРНИК 11В
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Стоян Бойков
  • Преподавател: Моника Петрова

Английски език - ООП11в кл.1

Категория: ВТОРНИК 11В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петкова

11в кл. Български език и литература - ООП

Категория: ВТОРНИК 11В
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Лиляна Димитрова