Налични курсове

12а кл. Компютърен документооборот - учебна практика - ЗПП

Категория: ВТОРНИК 12А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова

12а кл. Икономика и организация на земеделското предприятие - практика - ЗПП

Категория: ВТОРНИК 12А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова

12а кл. Икономическа информатика - учебна практика - ЗПП1

Категория: ВТОРНИК 12А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Недялка Кърпарова
  • Преподавател: Моника Петрова

Чужд език по професията - Английски език - ЗПП12а кл.1

Категория: ВТОРНИК 12А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петкова