Налични курсове

12 в кл. гр. 1 Работа с машинно тракторни агрегати

Категория: ВТОРНИК 12В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гроздан Диневски

12 в кл. гр.2 Работа с машинно тракторни агрегати

Категория: ВТОРНИК 12В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

Работа с машинно- тракторни агрегати (Учебна практика) - 12 В клас, Група 3

Категория: ВТОРНИК 12В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Димитър Янков

12в кл. Свят и личност - ЗП

Категория: ВТОРНИК 12В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петрова

12в кл. Експлоатация на земеделска техника

Категория: ВТОРНИК 12В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гроздан Диневски