Налични курсове

10а кл. Категории на пазара на труда в селското стопанство - практика - РПП гр.1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Светломира Попиванова

10а кл. Категории на пазара на труда в селското стопанство - практика - РПП гр.2.

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Моника Петрова

Икономика - ОбПП10а кл.1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Светломира Попиванова

10а кл. Физика и астрономия - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Мария Кръстева