Налични курсове

9а кл. Делова кореспонденция - учебна практика - РПП

Категория: СРЯДА 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Светломира Попиванова

9а гр. 2 Делова кореспонденция - учебна практика

Категория: СРЯДА 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Моника Петрова

9а кл. гр. 1 Бизнес комуникации - учебна практика - ОтПП

Категория: СРЯДА 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Светломира Попиванова

9а гр.2 Бизнес комуникация - учебна практика

Категория: СРЯДА 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Моника Петрова

9а кл. Български език и литература - ООП

Категория: СРЯДА 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Жанета Стоянова

9а кл. Физика и астрономия - ООП

Категория: СРЯДА 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Мария Кръстева