Налични курсове

9г кл. Математика - ООП

Категория: СРЯДА 9Г
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Мениджър: Ширин Неджиб
 • Преподавател: Мая Калинова

9г кл. Физика и астрономия - ООП

Категория: СРЯДА 9Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски
 • Преподавател: Николай Колев
 • Преподавател: Мария Кръстева
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

Английски език - ООП9г кл.1

Категория: СРЯДА 9Г
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Преподавател: Мая Калинова
 • Преподавател: Гергана Петкова
 • Преподавател: Костадин Петров
 • Преподавател: Дияна Сулева