Налични курсове

9д кл. Английски език - ООП

Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова
 • Преподавател: Найден Йорданов
 • Преподавател: Гергана Петкова

Физика и астрономия - ООП9д кл.1

Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николина Атанасова
 • Преподавател: Мая Калинова
 • Преподавател: Мария Кръстева

9д кл. История и цивилизации - ООП

Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

9 д кл. Шевни машини и съоръжения - уч. пр.

Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Мениджър: Ширин Неджиб
 • Преподавател: Павлина Аргирова
 • Преподавател: Мирослав Атанасов
 • Преподавател: Лиляна Димитрова
 • Преподавател: Мая Калинова
 • Преподавател: Северина Кехайова
 • Преподавател: Николай Колев

9д кл. Елементи и детайли на облеклото РПП

Полета за избор: Не
 • Преподавател: Северина Кехайова
 • Преподавател: Николай Колев
 • Преподавател: Мария Кръстева

9д Елементи и детайли на облеклото - уч. практика

Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Преподавател: Северина Кехайова
 • Преподавател: Илияна Колева
 • Преподавател: Мария Кръстева
 • Преподавател: Гергана Петкова
 • Преподавател: Гергана Петрова