Налични курсове

10в кл. Български език и литература - ООП1

Категория: СРЯДА 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Лиляна Димитрова
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Северина Кехайова

Математика - ООП10в кл.1

Категория: СРЯДА 10В
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Здравка Манолова
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Мая Калинова

10в кл. Философия - ООП

Категория: СРЯДА 10В
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Гергана Петрова