Налични курсове

11Б Биологично животновътство практика

Категория: СРЯДА 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Васил Василев
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Дияна Сулева

Земеделска техника (Учебна практика) - 11 Б клас

Категория: СРЯДА 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов
  • Преподавател: Димитър Янков