Налични курсове

12б кл. Аналитична химия и инструментални методи за анализ - ЗПП

Категория: СРЯДА 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов

12б кл. Устойчиво управление на земите - ЗПП

Категория: СРЯДА 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов

12б Биологично животновъдство ЗИП

Категория: СРЯДА 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Васил Василев

Предприемачество - ЗИП12б кл.1

Категория: СРЯДА 12Б
Полета за избор: Не