Налични курсове

8Б Основи на животновътството

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8Б
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Преподавател: Васил Василев
 • Преподавател: Николай Колев
 • Преподавател: Жанета Стоянова

8б кл. Предприемачество - ОбПП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Преподавател: Моника Петрова

8Б История и цивилизации

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков
 • Преподавател: Николай Колев

8Б Химия и опазване на околната среда

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Радка Димитрова
 • Преподавател: Донка Иванова