Налични курсове

8В Български език и литература

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Лиляна Димитрова

8В Предприемачество

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Моника Петрова

8В История и цивилизации

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Стоян Бойков
  • Преподавател: Николай Колев