Налични курсове

9А Информационни технологии 1гр

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова

9А Информационни технологии 2гр

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

9а кл. Обща икономическа теория - ОтПП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Гергана Петкова
  • Преподавател: Мария Петкова

9а кл. Основи на отчетността - учебна практика - РПП гр. 2

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Светломира Попиванова

9а кл. Основи на отчетността - РПП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова
  • Преподавател: Моника Петрова

9а кл. Основи на отчетността - учебна практика - РПП гр. 1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова