Налични курсове

9в кл. Български език и литература - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Гергана Петкова

9в кл. Говедовъдство - учебна практика - РПП гр. 1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Васил Василев

9в кл. Зеленчукопроизводство - учебна практика - РПП гр. 2

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева