Налични курсове

9г кл. Двигатели с вътрешно горене

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Г
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Здравка Манолова
  • Преподавател: Николай Колев
  • Преподавател: Иван Недев

9г кл. Техническо чертане - ОтПП гр. 1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гроздан Диневски

9 г Информационни технологии 2гр

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Г
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

9г кл. Информационни технологии - ООП гр.1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Илияна Колева

9г кл. Техническо чертане - ОтПП гр. 2

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гроздан Диневски

9г кл. Български език и литература - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 9Г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Гергана Петкова