Налични курсове

10б кл. гр. 1 Лозарство - практика - РПП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева

10б кл. гр. 2 Лозарство - практика - РПП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

10б кл. Руски език - ООП

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Илияна Колева