Налични курсове

10В Руски език

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Илияна Колева

10В Физика и астрономия

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Мария Кръстева

Информационни технологии - ООП10в кл.1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова

10В 2гр Информационни технологии

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 10В
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб