Налични курсове

11А Обща теория на счетоводната отчетност

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 11А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова

11А Гражданско образование

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 11А
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Гергана Петрова

11A Математика

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 11А
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Гергана Петкова