Налични курсове

12А Свят и личност

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 12А
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Гергана Петрова

12А ЗИП Предприемачество

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 12А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Гергана Петкова
  • Преподавател: Светломира Попиванова