Налични курсове

12Б Екологично законодатеслтво

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов

12Б Микробиология

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова

12Б Работа с машинотракторни агрегати-практика група1

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гроздан Диневски

12Б Работа с машинотракторни агрегати-практика група2

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

Работа с машинно- тракторни агрегати (Учебна практика) - 12 Б клас, Група 3

Категория: ЧЕТВЪРТЪК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Димитър Янков