Разписание на часовете при обучение в електронна среда от 04.02.2021