Категории курсове


Site announcements

ВАЖНО! Разписание на часовете при обучение в електронна среда

от System Administrator -

Уважаеми ученици и родители,

 

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез обучителната платформа: Moodle на следния линк: https://vl.pgss.xyz/  за всички паралелки по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим!

 

 
Учебни часовеМеждучасия
 началокрайначалокрай
1.8.3009.059.059.15
2.9.159.509.5010.00
3.10.0010.3510.3510.50
4.10.5011.2511.2511.35
5.11.3512.1012.1012.20
6.12.2012.5512.5513.05
7.13.0513.40  

 

С пожелание за здраве и търпение!

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. ПървомайИнструктаж за осигуряване на сигурна и безопасна среда на учениците по време на лятната ваканция

от System Administrator -

МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО   И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53ател./факс: 0336/6- 29-12-директор,  e-mail: pgss_parvomai@abv.bg


Инструктаж

за осигуряване на сигурна и безопасна среда на учениците по време на лятната ваканция

 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВОДОЕМИТЕ 

Езера, реки, вирове, блата и поточета - това са така наречените естествени водоеми, защото са дело на природата. Човекът знае как да направи така, че водата да му служи. Построил е канали, язовири, бентове, изравнители и кладенци – тях наричаме изкуствени водоеми. Повечето от тях са сред прекрасна природа и служат за забавление. За да бъде приятно нашето пребиваване около и в тях е необходимо да знаем и спазваме следните съвети. 
ПРЕПОРЪКИ: 

·         Преди да влезеш във водата, винаги проверявай мястото с някой възрастен.

·         Винаги бъди с приятел във водата, но под зоркото око на родител.

·         Не дъвчи дъвка във водата.

·         Не плувай, ако си уморен или си се нахранил обилно.

·         Каналите са направени от хора и имат стръмни стени. Не влизай в тях - излизането може да се окаже невъзможно.

·         Не прави пикник и не играй непосредствено до ръба на речните брегове. Те могат да се срутят внезапно. Внимавай с хлъзгавата трева по бреговете им.

·         Никога не скачай с главата надолу - това може да е много опасно.

·         Реките имат бързи течения и много дълбоки зони. Затова ако попаднеш в бързо течаща вода, плувай по гръб с крака по посока на течението, за да си предпазиш главата.

·         Винаги ходи за риба с някой възрастен. Ако си с лодка или друг плавателен съд, трябва да си със спасителна жилетка, а при бързо течащите реки - и с каска.

·         Студената вода в езерата, и реките е много опасна и внезапното гмуркане може да предизвика шок и удавяне.

·         Големите водоеми може да изглеждат спокойни, но вятърът бързо може да ти изиграе лоша шега, като те подлъже да навлезеш в опасни места. Затова не влизай с надуваеми предмети в тях.

·         Шлюзовете представляват подвижна плоча върху стена на язовир или напречно по протежението на канал, чрез който се регулира нивото и течението на водата. Местата около тях са със силни течения и са много опасни. Никога не плувай в близост до тях.

·         За язовирите е много характерно тинестото дъно и растителността под водата, при попадане в такава зона плувай по гръб, за да се отдалечиш от опасното място.

·         В язовирите са наблюдава рязка промяна в дълбочината. Проверявай с крак дъното пред теб и не се отдалечавай от брега.

·         До 30 см под повърхността водата в язовирите е затоплена, а по-надолу става ледено студена. Плуването в нея може да предизвика мускулна крампа /спазъм/.

·         Не влизай във водата по време на гръмотевици!!!

АКО ЗАБЕЛЕЖИШ НЯКОЙ ДА СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ ВЪВ ВОДАТА: 

·         извикай някой възрастен;

·         ако няма никой наоколо, обади се веднага на телефон 112.

Инструктаж по БДП

     Най-застрашени да бъдат блъснати от автомобил са  пешеходците. В основната рискова група попадат пешеходци носещи тъмни дрехи, както и имащите опасния навик да пресичат пътното платно където и да било , без да изчакват преминаването на приближаващите автомобили. Пешеходците са най-застрашени в периода от настъпването на сумрака и през цялото времетраене на вечерта.

·         ПРЕПОРЪКА 1.    НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА ПРЕСЕЧЕТЕ ПЛАТНОТО!

·          Много улици в населените места са без осветление и се налага преминаване пеш по неосветени маршрути. По възможност пресечете платното там, където е осветено. Ако ви предстои пресичане на място, където няма осветление, и в същия момент виждате фарове на приближаващ автомобил, в интерес на Вашата лична безопасност е ДА ГО ИЗЧАКАТЕ ДА ПРЕМИНЕ и тогава да пресечете. Не забравяйте, че шофьорът на приближаващия автомобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие виждате фаровете на автомобила му, а ЗНАЧИТЕЛНО ПО-КЪСНО, когато вече НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ И ВИ ПРЕДПАЗИ! Предпазливо би трябвало да действате и когато пресичате осветен участък.

·         ПРЕПОРЪКА 2.   ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСТИГАЩИ ВИ АВТОМОБИЛИ!

·         СЛОЖЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА!

·           На мнозина се налага да изминават километри пеш вечер, в тъмнината, защото няма удобен обществен транспорт. Шофьорът на застигащия ги автомобил ги вижда много късно, когато вече не може да направи спасителна маневра или да спре. Рискът е още по-голям, когато пешеходецът е с тъмни дрехи /трудно забележим/ , а шофьорът има срещу себе си фаровете на насрещен автомобил. Тогава той може да Ви забележи едва когато е на около 25 метра от Вас. Затова, ако се движите пеш в населено място по улица без тротоари, или извън населено място, още при поява в далечината на  фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки, тогава НЕЗАБАВНО ИЗЛЕЗТЕ ОТ ПЛАТНОТО и изчакайте отминаването на автомобила. Не разчитайте погрешно, че шофьорът на застигащия ви автомобил ЩЕ ВИ ВИДИ И ЩЕ ВИ ЗАОБИКОЛИ! Жертвите на тази лъжлива увереност са предостатъчно. Приближава ли автомобил – излезте извън очертанията на платното- на банкета и дори по-далече!

·         ПРЕПОРЪКА 3. НЕ БЪДЕТЕ ПРИПРЯНИ НА АВТОБУСНАТА СПИРКА!

·              Когато заедно с много други хора чакате автобуса на спирката, не се втурвайте към него още преди да е спрял. Блъскайки се с останалите, може да се подхлъзнете и да попаднете под колелата на спиращия автобус. Същото се отнася и за опитите за догонване на потеглящ автобус. Вечер шофьорът на автобуса трудно може да забележи на огледалото за обратно виждане опита за качване в последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент го заобикаля. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки. 

·          ПРЕПОРЪКА 4.  ОБОЗНАЧЕТЕ СЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ ВИДИМ ПО-ОТДАЛЕЧЕ!

·                 Ако е неотложно и неизбежно да вървите пеш по-тъмно, направете нещо нестандартно за вашата безопасност. Важно за Вашата безопасност е в дрехите Ви да са с вградени светлоотразителни елементи /»котешки очи»/ За да бъдете видими за шофьорите отдалече, при липса на светлоотразителна жилетка, по възможност, облечете светла връхна дреха. Велосипедистите са длъжни при движение по тъмно, извън населените места и при намалена видимост да носят светлоотразителни жилетки. Ако нямате подходяща дреха, може да носите светъл, добре забележим лек предмет. Така ще бъдете видим достатъчно отдалече.

·         ПРЕПОРЪКА 5. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА СПИРАТЕ АВТОМОБИЛИ!

·                Ако вървите извън населено място по тъмно, не се опитвайте да спирате автомобили “на автостоп”. При тези опити, ръкомахайки, Вие несъзнателно навлизате по-навътре в платното и се излагате на опасност да бъдете блъснати от автомобила, който се опитвате да спрете. При това шофьорите не са склонни да спират и вземат случайни пътници, особено по тъмно.

·         Много често пешеходците биват блъскани, когато внезапно слизат на платното, в опасната зона на автомобил, чийто водач е в невъзможност да спре.

·         Запомнете добре, че шофьорите на приближаващите автомобили Ви виждат далеч по-късно, отколкото предполагате . Затова по-добре бъдете извън платното докато отминат!

При управление на велосипед да се спазват правилата по БДП.

• Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

 • Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

 • Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

• Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

 • Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

 • Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

 • При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него, ако сте в начален етап на обучение.

 • Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

 • Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

 • Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

• Не излизайте внезапно на уличното платно.

• Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

• Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично. Облечени сте с необходимите предпазни средства и към дрехите ви има прикрепени светлоотразителни елементи.

• Карайте велосипед на разрешените за това места.

• Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.

• Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

  За пътуващите ученици.

1.Да спазват изискванията за БДП при качване и слизане от автобусите в следния ред:

 - Да изчакват на определеното безопасно място пристигащите автобуси;

 - Да се качват и слизат от автобуса след като е спрял на указаното място без да създават пречки на останалите пътуващи;

 - По време на движение на автобуса с поведението си да не пречат на шофьора и да спазват изискванията за безопасно пътуване в обществения транспорт;

 - Да спазват определените правила за култура на поведение - да не замърсяват и повреждат обзавеждането на автобуса, да не изхвърлят предмети и отпадъци през прозорците.

 Всички ученици са длъжни да спазват правилата по БДП!


Регионален природонаучен музей гр. Пловдив

от Радосвета Казакова -


Природонаучният музей в Пловдив е създаден на база на изключително богатата и разнообразна експозиция, с която е разполагал съществувалият до средата на 19 век френски колеж Св. Августин - Le college St. Augustin, Рhiliророl.

В основните зали са изложени систематично подредени експонати от цял свят. Това са зали: „Минерали“, „Палеонтология“, „Ботаника“, „Безгръбначни“, „Риби“, „Земноводни и влечуги“, „Птици“ и „Бозайници“. Витрините са с разширен обем за да могат да пресъздадат максимално близо местообитанията на видовете.

Виртуална разходка на Регионален природонаучен музей Пловдив:  

http://businessview.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD/

Виртуална екскурзия до Нос Калиакра

от Радосвета Казакова -

Калиакра е дълъг и тесен нос на българското северно черноморско крайбрежие, в най-югоизточната част на Добруджанското плато. Намира се близо до селата Българево и Свети Никола, на 12 км от Каварна и на 70 километра североизточно от Варна. Носът е вдаден на 2 км навътре в морето и наподобява полуостров, представлява природен и археологически резерват и един от Стоте национални туристически обекта

Една от легендите за произхода на името на нос Калиакра:

По време на османското нашествие, нападателите успели да завладеят крайморските селища. Те ограбили и плячкосали всичко, което срещали по пътя си. Взели в плен 40 девойки. Избрали най-красивите, които срещнали. Отвели пленничките на връх нос Калиакра и ги затворили в последната пещера, като оставили стража, която да ги пази откъм входа. За да запазят честта си, девойките завързват косите си една за друга и се хвърлят в морето, за да не попаднат в ръцете на османските поробители. Една от тях била Калиакра, на която е кръстен носът. Сега в началото на нос Калиакра има обелиск, наречен „Портата на 40-те девици“ в тяхна памет.

https://vila.bg/article/nos-kaliakra
Виртуална екскурзия до Националния музей на образованите

от Радосвета Казакова -

Националният музей на образованието е музейна експозиция, показваща етапите на българското образование от X век до днес. Намира се в едно от крилата на Априловската гимназия в Габрово.  Създаден през 1973 година, музеят е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г. Неговият фонд съхранява паметта на българското образование - около 200 000 документа, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни. 


Виртуално посещение на музея: 

https://www.nmogabrovo.com/virtual_tours/NMO.html

Виртуална екскурзия до Ботаническата градина в Балчик

от Радосвета Казакова -


Университетска ботаническа градина в Балчик е звено на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Създадена е през 1955 г. Днес се простира на площ от 194 дка, като голяма част от територията ѝ е със статут на защитена местност по Закона на защитените територии. В границите на защитената местност специалисти и любители могат да наблюдават естествените екосистеми и да оценят богатото биоразнообразие на региона. Ботаническата градина е включена в 100-те национални туристически обекта.

Онлайн разходка: https://www.ubg-bg.com/360/Balchik/bg/tour.htmlВиртуална екскурзия до Етнографски музей "Етър" в Габрово

от Радосвета Казакова -

Музей „Етър“—жива картина на една отминала епоха! Пристъпите ли пределите на единствения в България етнографски музей на открито, вие попадате в свят, различен от съвременния—светът на възрожденските българи. Тук водата завърта колелото на вековна воденица, а калдъръмът под краката напомня, че истинската красота в живота е скрита в преживяването на емоцията да се докоснеш до майсторлъка на предците ни.

http://www.etar.org/etar-logo-tour/etar%20logo%20tour.html

По-стари теми...