Налични курсове

Обучения на Педагогическия персонал

Дата и време: 7 март 2024
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Мениджър: Ширин Неджиб
 • Мениджър: Атанаска Петрова

Писмен тест - Икономист информатик

Дата и време: 10 октомври 2023
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб
 • Преподавател: Дилана Будакова
 • Преподавател: Мая Калинова
 • Преподавател: Недялка Кърпарова

Тестовете като инструмент на оценка за придобиване на професионални знания, умения и компетентности

Дата и време: 19 декември 2022
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Преподавател: Маргарита Гатева

STEM ОБУЧЕНИЕ

Дата и време: 4 ноември 2022
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Мениджър: Ширин Неджиб
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Гинка Гамсъзова

ПГСС Васил Левски Директор

Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Мениджър: Ширин Неджиб
 • Мениджър: Атанаска Петрова