Налични курсове

2023/2024 8. а Въведение в компютърната графика РПП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Недялка Кърпарова

2023/2024 8. а Български език и литература ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова

2023/2024 8. а Английски език ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Банялиева

2023/2024 8. а Математика ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2023/2024 8. а Час на класа ...

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2023/2024 8. а Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 8. а Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 8. а Физика и астрономия ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 8. а Предприемачество ОбПП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 8. а Спортни дейности ...

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 8. а Биология и здравно образование ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Наска Стоянова

2023/2024 8. а Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 8. а География и икономика ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 8. а Философия ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 8. а История и цивилизации ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

2023/2024 8. а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов