Налични курсове

2023/2024 8. б Основи на земеделието ОтПП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова

2023/2024 8. б Български език и литература ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова

2023/2024 8. б Руски език ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Радка Димитрова

2023/2024 8. б Математика ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2023/2024 8. б Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 8. б Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 8. б Физика и астрономия ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 8. б Основи на земеделието ОтПП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не

2023/2024 8. б Предприемачество ОбПП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 8. б Почвознание РПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2023/2024 8. б УП: Почвознание РПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2023/2024 8. б Основи на растениевъдството РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мирослав Атанасов

2023/2024 8. б УП: Основи на растениевъдството РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мирослав Атанасов

2023/2024 8. б Основи на животновъдството РПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 8. б Основи на животновъдството РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 8. б УП: Основи на земеделието ОтПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 8. б УП: Основи на земеделието ОтПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 8. б УП: Основи на животновъдството РПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 8. б УП: Основи на животновъдството РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 8. б Материалознание РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 8. б УП: Металообработване РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 8. б География и икономика ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2023/2024 8. б История и цивилизации ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2023/2024 8. б Философия ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 8. б Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 8. б Час на класа ...

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 8. б Биология и здравно образование ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Наска Стоянова

2023/2024 8. б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 8. б Спортни дейности ...

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов