Налични курсове

2023/2024 8. в Български език и литература ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова

2023/2024 8. в Руски език ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Радка Димитрова

2023/2024 8. в Математика ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2023/2024 8. в Физика и астрономия ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 8. в Предприемачество ОбПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 8. в Материалознание ОтПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Северина Кехайова

2023/2024 8. в Час на класа ...

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 8. в Основи на текстилното производство РПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 8. в УП: Основи на текстилното производство РПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 8. в Информационни технологии ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Златка Ангелова
 • Преподавател: Минна Атанасова
 • Преподавател: Валентина Георгиева
 • Преподавател: Андрея Димитрова
 • Преподавател: Милена Димитрова
 • Преподавател: Михаела Димитрова
 • Преподавател: Златка Иванова
 • Преподавател: Миглена Колева
 • Преподавател: Мария Кръстева
 • Преподавател: Златомира Манолова
 • Преподавател: Ася Маркова
 • Преподавател: Шазие Мехмед
 • Преподавател: Анелия Митева
 • Преподавател: Никола Монев
 • Преподавател: Янко Стефанов
 • Преподавател: Веселинка Стоянова
 • Преподавател: Анка Чобанова
 • Преподавател: Надежда Янкова

2023/2024 8. в География и икономика ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2023/2024 8. в История и цивилизации ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

2023/2024 8. в Философия ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 8. в Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 8. в Биология и здравно образование ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Наска Стоянова

2023/2024 8. в Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 8. в Спортни дейности ...

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов