Налични курсове

2023/2024 9. а История и цивилизации ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Атанаска Петрова

2023/2024 9. а Български език и литература ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 9. а Час на класа ...

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 9. а Английски език ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова

2023/2024 9. а Руски език ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Илияна Колева

2023/2024 9. а Математика ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2023/2024 9. а Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 9. а Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 9. а Физика и астрономия ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 9. а История и цивилизации ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2023/2024 9. а Български език и литература ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2023/2024 9. а УП: Бизнес комуникации ОтПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 9. а УП: Бизнес комуникации ОтПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 9. а УП: Приложни програми с общо предназначение ОтПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 9. а УП: Приложни програми с общо предназначение ОтПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 9. а Въведение в уеб дизайна РПП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 9. а УП: Въведение в уеб дизайна РПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 9. а ЗБУТОбПП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 9. а География и икономика ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2023/2024 9. а Философия ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 9. а Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 9. а Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Наска Стоянова

2023/2024 9. а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 9. а Спортни дейности ...

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 9. а Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 9. а УП: Въведение в уеб дизайна РПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 9. а УП: обща теория на счетоводната отчетност ОтПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 9. а УП: обща теория на счетоводната отчетност ОтПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова