Налични курсове

2023/2024 9. б Български език и литература ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 28 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова

2023/2024 9. б Час на класа ...

Категория: 9 Б
Дата и време: 27 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова

2023/2024 9. б Английски език ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 25 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова

2023/2024 9. б Руски език ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 18 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Илияна Колева

2023/2024 9. б Математика ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 24 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2023/2024 9. б Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 9 Б
Дата и време: 14 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 9. б Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 9 Б
Дата и време: 17 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 9. б Физика и астрономия ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 9 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 9. б Зеленчукопроизводство РПП

Категория: 9 Б
Дата и време: 12 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2023/2024 9. б Растениевъдство СПП

Категория: 9 Б
Дата и време: 13 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2023/2024 9. б УП: Растениевъдство СПП гр. 1

Категория: 9 Б
Дата и време: 15 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2023/2024 9. б УП: Зеленчукопроизводство РПП гр. 1

Категория: 9 Б
Дата и време: 10 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2023/2024 9. б УП: Зеленчукопроизводство РПП гр. 2

Категория: 9 Б
Дата и време: 11 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2023/2024 9. б УП: Растениевъдство СПП гр. 2

Категория: 9 Б
Дата и време: 19 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мирослав Атанасов

2023/2024 9. б Говедовъдство РПП

Категория: 9 Б
Дата и време: 16 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 9. б Животновъдство СПП

Категория: 9 Б
Дата и време: 20 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 9. б УП: Животновъдство СПП гр. 2

Категория: 9 Б
Дата и време: 21 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 9. б УП: Животновъдство СПП гр. 1

Категория: 9 Б
Дата и време: 22 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 9. б УП: Говедовъдство РПП гр. 1

Категория: 9 Б
Дата и време: 23 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 9. б УП: Говедовъдство РПП гр. 2

Категория: 9 Б
Дата и време: 26 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2023/2024 9. б ЗБУТ ОбПП

Категория: 9 Б
Дата и време: 1 януари 2024
Полета за избор: Не

2023/2024 9. б География и икономика ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 2 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2023/2024 9. б История и цивилизации ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 3 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

2023/2024 9. б Философия ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 4 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 9. б Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 5 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 9. б Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 7 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Наска Стоянова

2023/2024 9. б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 Б
Дата и време: 8 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 9. б Спортни дейности ...

Категория: 9 Б
Дата и време: 29 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов