Налични курсове

2023/2024 9. в Български език и литература ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 9. в Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 9. в Спортни дейности ...

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 9. в Час на класа ...

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2023/2024 9. в Английски език ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова

2023/2024 9. в Руски език ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Илияна Колева

2023/2024 9. в Математика ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 9. в Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 9. в Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 9. в Физика и астрономия ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 9. в ЗТ СПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски

2023/2024 9. в Техническо чертане ОтПП гр. 1

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски

2023/2024 9. в Техническо чертане ОтПП гр. 2

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гроздан Диневски

2023/2024 9. в Двигатели с вътрешно горене РПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 9. в Електрообзавеждане на трактора и автомобила РПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 9. в Трактори и автомобили СПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 9. в УП: двигатели с вътрешно горене РПП гр. 1

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 9. в УП: Електрообзавеждане на трактора и автомобила РПП гр. 1

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2023/2024 9. в УП: двигатели с вътрешно горене РПП гр. 2

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2023/2024 9. в УП: Електрообзавеждане на трактора и автомобила РПП гр. 2

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2023/2024 9. в ЗБУТОбПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Северина Кехайова

2023/2024 9. в География и икономика ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2023/2024 9. в История и цивилизации ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

2023/2024 9. в Философия ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 9. в Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 9. в Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Наска Стоянова