Налични курсове

2023/2024 9. г Български език и литература ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 9. г Английски език ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова

2023/2024 9. г Час на класа ...

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова

2023/2024 9. г Руски език ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Илияна Колева

2023/2024 9. г Математика ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 9. г Физика и астрономия ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 9. г Процеси и машини в шевната промишленост СПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Северина Кехайова

2023/2024 9. г Шевни машини и съоръжения РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Северина Кехайова

2023/2024 9. г ЗБУТОбПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 9. г Елементи и детайли на облеклото РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 9. г УП: Шевни машини и съоръжения РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 9. г УП: Елементи и детайли на облеклото РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2023/2024 9. г Информационни технологии ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2023/2024 9. г География и икономика ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2023/2024 9. г История и цивилизации ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

2023/2024 9. г Философия ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 9. г Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2023/2024 9. г Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Наска Стоянова

2023/2024 9. г Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 9. г Спортни дейности ...

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова