Налични курсове

2023/2024 11. а Програмиране СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Недялка Кърпарова

2023/2024 11. а УП: Компютърни архитектури и операционни системи СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Недялка Кърпарова

2023/2024 11. а Български език и литература ООП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 11. а Чужд език по професията ОбПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Банялиева

2023/2024 11. а Руски език ООП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Илияна Колева

2023/2024 11. а Математика ООП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 11. а Час на класа ...

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 11. а Програмиране СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не

2023/2024 11. а УП: Компютърни архитектури и операционни системи СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не

2023/2024 11. а Икономика на предприятието СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 11. а Икономическа информатика СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 11. а Право ОтПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 11. а Статистика ОтПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 11. а Производствена практика СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 11. а Уеб дизайн СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 11. а УП: Уеб дизайн СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 11. а УП: Обработка и анализ на данни РПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 11. а Гражданско образование ООП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 11. а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова

2023/2024 11. а Спортни дейности ...

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова

2023/2024 11. а Обща икономическа теория ОтПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 11. а Счетоводство на предприятието ОтПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 11. а УП: Работа в учебно предприятие СПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 11. а УП: счетоводство на предприятието ОтПП

Категория: 11 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова