Налични курсове

Консултации по изготвяне на ДЗ за ДИ - Дарена Василева

Категория: 12 А
Дата и време: 29 декември 2023
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

Консултации по изготвяне на ДЗ за ДИ - Румяна Янева

Категория: 12 А
Дата и време: 6 януари 2024
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 12. а Български език и литература ООП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 12. а Български език и литература РП/УП-А

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 12. а Чужд език по професията ОбПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Банялиева

2023/2024 12. а Руски език ООП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не

2023/2024 12. а Математика ООП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 12. а Руски език ООП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Преподавател: Илияна Колева

2023/2024 12. а Математика ООП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 12. а УП: счетоводство на предприятието СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а УП: функционални приложни програми СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а УП: Разработване на бизнес проект СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а УП: Финансово-икономически анализ и контрол СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а УП: Икономика и управление на земеделското предприятие СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а УП: Отчетност на фирмените разчети РПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а Аграрна и екополитика СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 12. а Икономика и управление на земеделското предприятие СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 12. а Гражданско образование ООП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 12. а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 12. а Спортни дейности ...

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова

2023/2024 12. а Час на класа ...

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а Производствена практика СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а Счетоводство на предприятието СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. а УП: Аграрна и екополитика СПП

Категория: 12 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова