Налични курсове

Консултации по изготвяне на ДЗ за ДИ - Мая Калинова

Категория: 12 Б
Дата и време: 28 декември 2023
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2023/2024 12. б Програмиране СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Недялка Кърпарова

2023/2024 12. б УП: Уеб дизайн СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева
 • Преподавател: Недялка Кърпарова

2023/2024 12. б Български език и литература ООП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 12. б Български език и литература РП/УП-А

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2023/2024 12. б Чужд език по професията ОбПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Банялиева

2023/2024 12. б Руски език ООП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Радка Димитрова

2023/2024 12. б Математика ООП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 12. б Час на класа ...

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2023/2024 12. б Програмиране СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не

2023/2024 12. б УП: Уеб дизайн СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не

2023/2024 12. б Маркетинг СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 12. б Финанси ОтПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 12. б УП: функционални приложни програми СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2023/2024 12. б Икономическа информатика СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 12. б Производствена практика СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 12. б УП: интернет и електронна търговия СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 12. б УП: Комплексна УП СПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 12. б УП: Презентационни техники РПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2023/2024 12. б Гражданско образование ООП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2023/2024 12. б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2023/2024 12. б Спортни дейности ...

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Павлина Аргирова

2023/2024 12. б Счетоводство на предприятието ОтПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2023/2024 12. б УП: счетоводство на предприятието ОтПП

Категория: 12 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

Консултации по изготвяне на ДЗ за ДИ - Ширин Неджиб

Категория: 12 Б
Дата и време: 26 декември 2023
Полета за избор: Не